To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
  Rodzaj Dostępne do Liczba
  Venture Academy w GPN-T, IV spotkanie
już niedostępne -

Masz projekt i poszukujesz inwestora?

Wstąp do Venture Academy!

Nasi eksperci pomogą Ci rozwinąć firmę i pokażą jak działają inwestorzy.


Venture Academy to Program cyklicznych warsztatów i konsultacji mający na celu przygotowanie wybranych podmiotów do spotkań z inwestorami oraz prezentacji projektów podczas Venture Day 2015 i nie tylko!

Jest to wyjątkowa okazja aby poznać tajniki myślenia inwestorów i funduszy, które finansują rozwój mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw mających siedzibę w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorców innowacyjnych, prowadzących działalność badawczo-rozwojową oraz przedsiębiorców o dużym potencjale rozwoju.


 "RYZYKA PRAWNE I METODY ICH ZABEZPIECZENIA W PROJEKTACH KONKURSOWYCH"
sala D budynek C GPN-T

od godz. 9:45 do godz.14:00, plus możliwość konsultacji do godziny 16:00.


Podczas warsztatu uczestnicy zapoznają się z regulacjami prawnymi, które mają związek z ich projektami konkursowymi.

Otrzymają informację jakie ryzyka prawne istnieją w przypadku realizacji ich projektów konkursowych oraz jakie są ewentualne możliwości jego zniwelowania. Ryzyko w procesie inwestycyjnym może być czynnikiem decydującym o braku wyboru projektu do finansowania. W związku z tym znajomość metod zabezpieczenia ryzyka przez uczestników może być kluczowe w wyborze projektu do finansowania przez inwestora.


PROGRAM WARSZTATU

09:45 - 10:00

Rejestracja uczestników

10:00 - 11:15

RYZYKA W PROJEKTACH KONKURSOWYCH  

zagadnienie współautorstwa i współtwórstwa projektu konkursowego w przypadku pozyskania inwestora;  

zagadnienie rękojmi za wady fizyczne i prawne projektu konkursowego; 

ryzyko przekazania informacji poufnych w przypadku obowiązywania umowy o poufności;

utrata kontroli w spółce celowej;


11:15 - 11:30

Przerwa kawowa

11:30 - 12:45

METODY ZABEZPIECZENIA RYZYK W PROJEKTACH KONKURSOWYCH

przygotowanie umowy o wspólności praw;

wyłączenie rękojmi;

zastrzeżenie kar umownych;

zastrzeżenie postanowień zabezpieczających utratę kontroli w spółce w umowie spółki celowej;

12:45 - 13:00

Przerwa kawowa

13:00 - 14:00

KONSULATCJE Z UCZESTNIKAMI EWENTUALNYCH RYZYK PRAWNYCH W ICH PROJEKTACH

badanie ryzyka regulacyjnego dotyczącego możliwości zmiany regulacji prawnych w otoczeniu projektu;

badanie prawnego ryzyka dokumentacji;

badanie ryzyka zdolności prawnej oraz zdolności do czynności prawnych w projektach;

badanie ryzyka kultury organizacyjnej związanego z projektem;

badanie konsekwencji wystąpienia poszczególnych ryzyk prawnych;

analiza sposobów redukcji ryzyk prawnych związanych z projektem;

14:00 - 14:30

Przerwa lunch

14:30 - 16:00

INDYWIDUALNE KONSULTACJE PRAWNE

Warsztat poprowadzi dr Małgorzata Wilińska, Szef polskiego biura Association Internationale de Lutte contre la Cybercriminalité z siedzibą w Paryżu. Pani Małgorzata specjalizuje się w prawie nowych technologii, prawie Internetu, prawie autorskim oraz ochronie danych osobowych. Posiada bogate doświadczenie w sporządzaniu umów dostaw i wdrożenia złożonych systemów informatycznych, umów z zakresu produkcji i dystrybucji oprogramowania, umów z użytkownikami końcowymi (umowy licencyjne, wdrożenia, wsparcia, serwisowania) oraz umów o przeniesienie praw własności przemysłowej i autorskich praw majątkowych, jak również w przygotowywaniu dokumentacji w zakresie postępowań przetargowych.


Venture Academy jako cykl spotkań w okresie od 30 stycznia 2015 do 30 października 2015, w formie dedykowanych warsztatów, indywidualnych konsultacji z ekspertami oraz Demo (symulacji spotkania z Inwestorem) posłuży wybranym uczestnikom/firmom do zaprezentowania się przed specjalistami oraz otrzymania cennych uwag co do dalszego rozwoju własnych przedsięwzięć, a docelowo pozwolą uzyskać dofinansowanie, osiągnąć sukces rynkowy i zysk.

PROGRAM KOLEJNYCH WARSZTATÓW

  • 2015.06.26 Modele współpracy z inwestorem
  • 2015.09.25 DEMO / Symulacje spotkania z inwestorem
  • 2015.10.30 DEMO / Symulacje spotkania z inwestorem
  • dodatkowe spotkania z inwestorami

Program skierowany jest do studentów, naukowców, przedsiębiorców, zarówno tych młodych, jak i bardziej doświadczonych, wszystkich tych, którzy mają pomysły na biznes i potrzebują środków na ich realizację.

Pomysły w szufladzie nie rosną!

Aby odnieść sukces trzeba mieć odwagę i otworzyć się na możliwości,

które daje dobry i sprawdzony inwestor!

Zarejestruj się już dziś!

Zobacz również:

szkolenia szkolenia w Gdańsku wydarzenia Gdańsk